کال گراف

می رسانندمان روزی...

.

.

۳ مطلب در آذر ۱۳۹۳ ثبت شده است

عَزیزٌ عَلَیْهِ ما عَنِتُّمْ... (توبه/128)

همین یک جمله برای امشب‌مان کافی است... بلکه برای همه عمرمان...

ان‌شاءالله جانمونیم...