کال گراف

می رسانندمان روزی...

.

.

۳ مطلب در مرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است

تازه شهیدا بگو خانه معشوق کو
گفت همان سو که سر بیشتر افتاده است...

مارا به سر هوای شهیدان بی سر است

از سر گذشته ایم که بر این سریم ما...

صوت این بیت را با صدای حاج میثم مطیعی بشنوید (+)

من امروز درد جهانی نشسته به جانم

اگر باز دلواپس جمع بی‌غیرتانم...