کال گراف

می رسانندمان روزی...

.

.

۱ مطلب در آبان ۱۳۹۶ ثبت شده است

راست می‌گفتید که تا کربلا راهی نیست

آنچه آن روز می‌گفتند را امروز با چشمانمان مشاهده می‌کنیم. آنچه امروز می‌گویند را چطور؟