کال گراف

می رسانندمان روزی...

.

.

۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۸ ثبت شده است

جَاءَکُمْ مُسْتَجِیرا بِکُمْ قَاصِدا إِلَى حَرَمِکُمْ
آمده ام نزد شما در حال پناهندگی به قصد حرم شما

فرازی از زیارت ائمه بقیع علیهم السلام