کال گراف

می رسانندمان روزی...

.

.

۱ مطلب با موضوع «ایام :: ذی الحجة» ثبت شده است

گداییم و جز امید عطایت هیچ نداریم. 

دست هامان پر است از حاجت

عبدمان کن مولا...  

یا من اذا سأله عبد اعطاه