کال گراف

می رسانندمان روزی...

.

.

۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۱ ثبت شده است

مولا علی علیه السلام: تو مراقب آخرت خود باش٬ دنیا خودش ذلیلانه پیش تو می آید.

اصلا خاصیت دنیا همین است. هر چه بیشتر بخواهی کمتر میابی...

راه زندگی

تصویر در اندازه اصلی