کال گراف

می رسانندمان روزی...

.

.

۱ مطلب در آبان ۱۳۹۵ ثبت شده است

نسخه‌ی امریکایی موسوی هم آمد...

ترامپ گفته اگر پیروز شوم نتیجه انتخابات را می‌پذیرم. همون حرفی که بعضیا هفت سال پیش تو ایران گفتن.