کال گراف

می رسانندمان روزی...

.

.

۱ مطلب در دی ۱۳۹۵ ثبت شده است

خدا او را بیامرزد و ما را در مبارزه با میراث و میراث‌خوارانش موفق بدارد...