کال گراف

می رسانندمان روزی...

.

.

۲ مطلب در مهر ۱۳۹۵ ثبت شده است

امشبی را شه دین در حرمش مهمان است...

به کجا برم سری را که نکرده‌ام فدایت...