کال گراف

می رسانندمان روزی...

.

.

۲ مطلب در بهمن ۱۳۹۵ ثبت شده است

تردید نیست که [انقلاب اسلامی] یک تحفه الهی و هدیه غیبی بوده که از جانب خداوند منان بر این ملت مظلوم عنایت شده است.
بخشی از وصیت‌نامه امام روح‌الله

بهشت گوارایتان...