کال گراف

می رسانندمان روزی...

.

.

۲۲ مطلب با موضوع «دلنوشت» ثبت شده است

مولا جان!

ما همان ذره های خاکی هستیم که تو پدرشانی!

نظر لطفت را که دریغ نیست؛ پس کاسه ای ده که تاب برقی از تشعشع آفتابت را داشته باشد.

ذره های آفتاب

تصویر در اندازه اصلی

پرواز پروانه

بال بگشا پروانه من

شمعی در انتظار توست...