کال گراف

می رسانندمان روزی...

.

.

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «جوجه خروس» ثبت شده است

شما میدونید چه فرقی است بین کسی که پاشو برا خدا میده

و کسی که دستشو به کدخدا میده؟