کال گراف

می رسانندمان روزی...

.

.

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پیراهن مشکی» ثبت شده است

لباس سال نو ام را سیاه خواهم دوخت

که سین اولم امسال سوگ فاطمه است

لباس سال نو