کال گراف

می رسانندمان روزی...

.

.

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «یارانه» ثبت شده است

آقایان تحقیر و ناامیدی!
حواستان هست دارید چه بر سر کرامت ولی‌نعمتان‌تان می‌آورید؟!

کلید تحقیر

مطلب مرتبط: کلید تحقیر 1